Satış Sözleşmesi

EVDEN KARGO ANONİM ŞİRKETİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU
MADDE 1 – KONU
İşbu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ’nin EVDEN KARGO A.Ş.’ye EVDENKARGO.COM isimli uygulamadan elektronik ortamda siparişini verdiği ürün ve hizmetlerin, EVDEN KARGO A.Ş. tarafından MÜŞTERİ’ye satışı ve teslimi hakkında 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkindir.
MADDE 2 – TARAFLAR
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan sonra “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan tüm yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini, anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler.
(Bundan sonra ayrı ayrı olmak üzere; EVDEN KARGO ANONİM ŞİRKETİ “EVDEN KARGO A.Ş.” ve müşteri “MÜŞTERİ” olarak, her ikisi birlikte ise “TARAFLAR” olarak anılacaktır.)
İşbu Sözleşme ile MÜŞTERİ, Dikilitaş mah. Yeşil Çimen sok. No:7/1 Kat:3 Beşiktaş İstanbul, Türkiye adresinde mukim EVDEN KARGO A.Ş.'ye aşağıdaki hususları beyan ve taahhüt eder. Aynı şekilde EVDEN KARGO A.Ş. de aşağıdaki hususları MÜŞTERİ’ye beyan ve taahhüt etmektedir. Bu nedenle EVDENKARGO.COM adı ile web sitesi dâhilinde doldurulan ad soyadı / unvan, e-posta adresi,ve telefon bilgilerinin gerçek ve doğru olduğu tekrar kontrol edilmelidir.
MADDE 3 - SATICI BİLGİLERİ:
Ünvanı: EVDEN KARGO A.Ş. (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)
Adresi: Dikilitaş mah. Yeşil Çimen sok. no:7 Beşiktaş İstanbul
Email: [email protected]
MADDE 3 – TANIMLAR
3.1. Uygulama: Her türlü hakkı ve mülkiyeti EVDEN KARGO A.Ş.’ye ait EVDENKARGO.COM isimli web sitesini ifade eder.
3.2. Kullanıcı: EVDENKARGO.COM'u kullanan kişiyi ifade eder.
3.3. Hizmet/Ürün: Katalog’da yer alan seçenekler arasından Kullanıcı tarafından seçilen ve. tarafından, Kullanıcı’nın tayin ettiği tarihlerde uygunluk durumuna bağlı olarak Kullanıcı’ya sunulan hizmeti/ürünü ifade eder.
3.4. Müşteri(ler) EVDENKARGO.COM’den satın alma işlemini gerçekleştiren kişiyi/kişileri ifade eder, bundan hareketle EVDENKARGO.COM'u bizzat kullanması veya başkasına hediye etmesi durumuna göre , MÜŞTERİ’nin aynı zamanda Hizmet’ten/Ürün’den Kullanıcı kişi olabileceği veya MÜŞTERİ’nin Kullanabileceği kişi olmayabileceği anlaşılır.
3.5. Taraf(lar): MÜŞTERİ’yi ve EVDEN KARGO A.Ş.’yi ifade eder.
3.6. Hediye Çeki : Uygulamada yer alan çeşitli seçenekler arasından seçilecek olan bir veya birden fazla Hizmet’in/Ürün’ün maktu fiyatını ödemeye ya da indirmeye yarayan, ancak nakdi ve itibari değeri olmayan bir hediye çeki / hediye kodu.
MADDE 4 - SÖZLEŞME KONUSU EVDENKARGO.COM UYGULAMASI
4.1. İşbu sözleşme, MÜŞTERİ’nin Uygulama üzerinden sipariş verdiği, yukarıda türünü/adını, adedini, satış bedelini, kargo bedelini, ödeme şeklini ve varsa taksit adedini belirttiği ürün veya hizmetler içindir.
4.2. Ödeme, kredi kartı ile aşağıdaki şartlar dâhilinde gerçekleştirilebilir:
• Kredi kartı ile (Visa, Eurocard/Mastercard, Amex): MÜŞTERİ’nin ödemeyi gerçekleştirmek için, ayrılmış alana kart numarasını ve son geçerlilik tarihi belirtmesi gerekmektedir. Varsa teslimat masrafı ve bahşiş bedeli dâhil olmak üzere toplam bedel MÜŞTERİ’nin bilgilerini bildirdiği karttan sipariş verildiğinde tahsil edilecektir.EVDEN KARGO A.Ş. bankanın ödemeye izin vermemesi halinde, MÜŞTERİ’nin siparişini askıya alma ve iptal etme hakkına hakkına sahiptir. Uygulama, sipariş esnasında MÜŞTERİ’nin kart bilgilerini gizli ve güvenli bir biçimde girmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. MÜŞTERİ, kredi kartı ile ödeme yaptığı takdirde, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kredi kartı ile alınmış ürünün iadesi durumunda EVDEN KARGO A.Ş MÜŞTERİ’ye nakit para ile ödeme yapamamaktadır. Kredi kartına iade, bankanın prosedürlerine göre yapılmaktadır.
• MÜŞTERİ’nin Ürün/Hizmet değişiminden doğan bir alacağı var ise, kredisi ile: MÜŞTERİ’nin ödemeyi gerçekleştirebilmesi için verilen kodu, Uygulama’da işlem için ayrılan bölümden çevrimiçi veya haftanın her günü tüm saatlerde [email protected] adresine mail atmalıdırlar. MÜŞTERİ, sahip olduğu Ürün’den/hediye çekinden daha pahalı bir Ürün/Hizmet alma istediği durumda iki Ürün/Hizmet arasındaki fark için yapılması gereken ödemeyi kredi kartı ile gerçekleştirebilir. Buna karşılık, MÜŞTERİ’nin satın aldığı mevcut Ürünü/Hizmeti işbu sözleşmeye uygun olarak daha ucuz bir Ürün/Hizmet ile değiştirmek istediğinde aradaki fark MÜŞTERİ’nin uygulamadaki hesabında başka bir sipairşte kullanabileceği bir şekilde saklanır.
MADDE 5 – EVDENKARGO.COM KULLANIM ŞARTLARI VE GENEL HÜKÜMLER
5.1. Ürün’ün Yararlanıcısı olmadığınız durumlarda, aşağıdaki şartlar dâhilinde Ürün Yararlanıcısı’nı bilgilendirmelisiniz. Bu bilgilendirmeyi yapmamış olmanız halinde, EVDEN KARGO A.Ş. Yararlanıcı’ya karşı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
5.2. Hediye Çeki’nin geçerli olması için, doğrulanması (aktifleştirilmesi) gerekmektedir. Bu işlemi; Uygulama’dan gerçekleştirebilirsiniz.
5.3. Uygulama’da belirtildiği gibi, Hediye Çeki Kullanıcı’lara farklı aktivitelerden/ürünlerden/Hizmetlerden faydalanma hakkı verir. Hediye Çeki, belirli süre içinde sunulan aktivitelerden/ürünlerden/hizmetlerden (Kullanıcı tarafından tercih edilmek üzere) yalnızca biri için geçerlidir.
5.4. EVDENKARGO.COM'un kullandığı tüm görsel öğeler temsili olabilir. Ayrıca tüm içerik ve görsel öğelerin tüm telif hakları saklı olup, kısmen veya tamamen kullanılması, çoğaltılması, yayınlanması veya yeniden işlenmesi yasaktır.
5.5. Satın alınmış ürünler 7 gün süre içerisinde evsafı bozulmamış, ve kullanılmamış olması kaydıyla değiştirilebilir.
5.6. Hediye Çeki’nin süresi içinde kullanılmaması, kayıp/çalıntı veya kullanıcı tarafından kullanıcı sözleşmesine aykırı olacak şekilde kullanılması durumunda Kullanıcı hiçbir geri ödeme veya telafi talep edemez.
5.7. MÜŞTERİ, Uygulama’da sözleşme konusu ürünün/hizmetin temel özellik ve nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
MADDE 6 - MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ
Sözleşme MÜŞTERİ tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup MÜŞTERİ’nin EVDEN KARGO A.Ş.’den satın almış olduğu Mallar/Hizmetler , MÜŞTERİ’nin sipariş formunda ve işbu belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir.
MADDE 7 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
Mal/Hizmet’in teslimat masrafları MÜŞTERİ’ye aittir. EVDEN KARGO A.Ş.’nin EVDENKARGO.COM uygulamasında teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafları EVDEN KARGO A.Ş’ye ait olacaktır. Malın teslimatı; EVDEN KARGO A.Ş.’nin stokunun müsait olması ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra zaman taahhüttü olmaksızın yapılır. EVDEN KARGO A.Ş.’nin Mal/Hizmet’i, MÜŞTERİ tarafından Mal/Hizmet’in sipariş edilmesinden itibaren Evdenkargo.com'un teslimatı gerçekleştirebildiği en kısa süre içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle iki günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle MÜŞTERİ tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilirse, EVDEN KARGO A.Ş.’nin. Mal/Hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
MADDE 8 – MÜŞTERİ’NİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
MÜŞTERİ, Evdenkargo.com uygulamasında yer alan sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin olarak EVDEN KARGO A.Ş. tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
MÜŞTERİLER Tüketici sıfatıyla talep ve şikâyetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler.
MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce EVDEN KARGO A.Ş tarafından MÜŞTERİ’ye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
MÜŞTERİ’nin, Sözleşme konusu Malları/Hizmetleri teslim almadan önce muayene etmelidir. Tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.
Teslimden sonra Mal/Hizmet’in sorumluluğu ve hasarlar MÜŞTERİ’ye aittir. Mal/Hizmet’in tesliminden sonra MÜŞTERİ’ye ait kredi kartının MÜŞTERİ’nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal bedelini EVDEN KARGO A.Ş’ye ödememesi halinde, MÜŞTERİ kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünleri 3 (üç) gün içinde EVDEN KARGO A.Ş iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri MÜŞTERİ’ye aittir. Eğer MÜŞTERİ bir hizmet aldıysa 3 (üç) iş günü içerisinde MÜŞTERİ farklı bir kıredi kartı ve / veya nakdi ödeme yapmalı, aksi halde alacakların yasal olarak temin edilmesine yönelik hukuki işlemleri başlatma hakkı EVDEN KARGO A.Ş’de saklıdır.

MADDE 9 – EVDEN KARGO A.Ş’NİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
EVDEN KARGO A.Ş’., Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile MÜŞTERİ’ye teslim edilmesinden sorumludur.EVDEN KARGO A.Ş’., mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü/hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu MÜŞTERİ’ye mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür Sözleşme konusu Mal/Hizmet, MÜŞTERİ’den başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden EVDEN KARGO A.Ş’. sorumlu tutulamaz.
MADDE 10 - CAYMA HAKKI
10.1. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince, MÜŞTERİ sözleşme konusu Ürün’ün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslimat tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma haklarını kullanarak herhangi bir sebep göstermeden ve cezai şart ödemeden Ürün’ü iade etme hakkı haizdir.
10.2. MÜŞTERİ’nin cayma hakkını kullanabilmesi için teslimat tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Ürün’ü iade etmek istediğini EVDEN KARGO A.Ş’.‘ye bildirmesi gerekmektedir. EVDEN KARGO A.Ş’. MÜŞTERİ’nin talebini aldıktan sonra en geç 10 (on) gün içerisinde, ürünün iadesini kabul edip ürün bedelini alıcıya ödemekle yükümlüdür. MÜŞTERİ aldığı hizmetten memnun kalmadığını
10.3. MÜŞTERİ, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için 14 (on dört) günlük süreyle bağlı değildir. Her hâlükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl sonra sona erer. MÜŞTERİ, cayma hakkı süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.
10.4. MÜŞTERİ’nin cayma hakkını kullanarak Ürün’ü iade etmek istemesi halinde, bu talebini yukarıda belirtilen 14 (on dört) günlük süre içinde EVDEN KARGO A.Ş’.’ye bildirerek, Ürün’ü herhangi bir kargo şirketi ile masraflar müşteriyeait olmak üzere iade edebilecektir.
10.5. 385 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için MÜŞTERİ’ye Ürün ile birlikte gönderilmiş olan e-faturanın saklanması gerekir. Teslim alınan Ürün iade edilmek istenildiği takdirde; MÜŞTERİ’EVDEN KARGO A.Ş’ye Ürün ile birlikte e-fatura kopyasını geri göndermesi gerekmektedir. Ürün’ün MÜŞTERİ tarafından imzalı iade faturası gönderilmeksizin EVDEN KARGO A.Ş’ye iade edilmesi ve/veya faturanın kaybedilmiş olması halinde doğabilecek masraf ve cezalar MÜŞTERİ’ye ait olacaktır.
10.6. Cayma hakkının kullanılması, Ürün’ün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
10.7. Cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler ise; MÜŞTERİ’nin isteği ile kişiye özel olarak üretilen, üzerinde değişiklik veya ilave yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünler, niteliği itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünler (İç çamaşırı, mayo, kozmetik gibi hijyenik durumu hassas olan ürünleri iade edebilmenin koşulu ürünün açılmamış ve denenmemiş olmasıdır, MÜŞTERİ, tarafından açılmış olan ses veya görüntü kayıtları (DVD, CD ve Kaset vb.), basılı ürünler (Kitap, dergi vb.), yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler, fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen ürünler (Külçe, Ziynet Altın ve Gümüş kategorisindeki tüm ürünler vb.) tatil kategorisinden satın alınan otel, yurt içi/yurt dışı turlar, gezi ve uçak bileti gibi ürün ve hizmetler. Gıda maddeleri, içecek ve diğer günlük tüketim maddeleri için sağlanan ürünler, tek seferde kullanılan ürünler, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünlerde, MÜŞTERİ cayma hakkını kullanamaz. Bu ürün ve hizmetlerin iptal/iadesi, MÜŞTERİ’nin doğrudan cayma hakkını kullanması ile değil; EVDENKARGO.COM uygulaması doğrultusunda yapılır. Ayrıca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15. Maddesinin g ve h bendlerinde de belirtildiği üzere, EVDENKARGO.COM tarafından sağlanan müşterinin isteğine göre olan hizmetlerden cayma hakkı söz konusu değildir. Alınan taşıma hizmetlerinde işlem garantisi 15 gündür.

MADDE 11 - AYIP VE EKSİK BİLDİRİMİ
11.1. Teslim edilen her Ürün ve Hizmet, MÜŞTERİ tarafından dikkatle kontrol edilmelidir. Ürün’ün ayıplı veya eksik olması durumunda Ürün’ün MÜŞTERİ’ye ulaşmasından itibaren 30 (otuz) gün içinde bu durumun EVDEN KARGO A.Ş.’ye bildirmesi gerekmektedir.
11.2. Bu durumun bu süre içinde EVDEN KARGO A.Ş.’ye bildirilmemesi ve/veya Ürün/Hizmet’deki ayıbın/eksikliğin EVDEN KARGO A.Ş’den kaynaklanmaması halinde EVDEN KARGO A.Ş’tarafından herhangi bir sorumluluk kabul edilmez. MÜŞTERİ’nin, sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya haberdar olmasının kendisinden beklendiği hâllerde, sözleşmeye aykırılık söz konusu olmaz. Bunların dışındaki ayıplara karşı tüketicinin seçimlik hakları saklıdır.
MADDE 12 – TESLİMAT
12.1. Ürünler sınırlı sayıda üretilir. Stokların tükenmesi halinde, MÜŞTERİ bilgilendirilecek ve sipariş ulaştırılamayacaktır. Siparişiniz stokların tükenmesi yüzünden size ulaştırılamaz ise, MÜŞTERİ’ye aşağıdaki iki seçenekten birini tercih edebilir:
• Cayma (iade) hakkınızı kullanabilirsiniz;
• veya Ürün değişimi yapabilirsiniz.
12.2. EVDEN KARGO A.Ş’. yalnızca İstanbul il sınırları içinde kendi belirlediği ve uygulamasında açıkça belirttiği bölgelerde teslimat yapmaktadır. Ürünler siparişinizi verirken bildirdiğiniz adrese teslim edilecektir. Teslimat adresinde bulunmamanız veya hatalı adres bildirmeniz durumunda EVDEN KARGO A.Ş’hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu nedenle, MÜŞTERİ’nin Ürünü/Hizmeti geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün’ün kargo firmasında beklemiş olması ve/veya kargonun teslim edilememesi nedeniyle EVDEN KARGO A.Ş’’ye iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de MÜŞTERİ’ye aittir.
12.3. Sözleşme konusu Ürün’ün/Hizmetin teslimatı için satış bedelinin ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle satış bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise,EVDEN KARGO A.Ş’. Ürün’ün/Hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
12.4. Sipariş edilen her bir Ürün/Hizmet, sipariş tarihinden itibaren yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile MÜŞTERİ’nin yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak MÜŞTERİ veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa en kısa zamanda teslim edilir.
12.5. Sipariş edilen Ürün, MÜŞTERİ’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden EVDEN KARGO A.Ş’. sorumlu tutulamaz.
MADDE 13 - SORUMLULUK
EVDEN KARGO A.Ş’. sözleşmede yer alan hizmetlerin kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle MÜŞTERİ'ye uygulanmaması veya eksik uygulanması veya mücbir sebep durumlarında hiçbir sorumluluk kabul etmez.
MADDE 14 - TEMERRÜT VE FESİH HÜKÜMLERİ
Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 (yedi) günlük süre verecektir.
Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle Ürünün/Hizmetin teslimini veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahip olacaktır.
MADDE 15 - MÜCBİR SEBEP
15.1. Taraflar’ın işbu sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyebilecek nitelikte bir mücbir sebebin veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetlerinin, ulaşım kesintisinin, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olayların varlığı halinde sözleşme konusu Ürün süresi içerisinde teslim edilmez ise MÜŞTERİ işbu sözleşmenin 11. maddesinde belirtilen cayma hakkı veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi hakkından birini kullanabilir.
15.2. Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde EVDEN KARGO A.Ş’ işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, EVDEN KARGO A.Ş’ için, gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek ve bu durumlar için EVDEN KARGO A.Ş’.’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, yangın, deprem, sel baskını gibi doğal afetler, isyan, savaş, grev, iletişim ve ulaşım sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, EVDEN KARGO A.Ş’.’nin makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Bu tip durumlarda MÜŞTERİ cayma veya değişim haklarından herhangi birini kullanabilir.
MADDE 16 - MÜŞTERİ HİZMETLERİ, ŞİKÂYET MERCİ VE YETKİLİ MAHKEME
16.1. Satın alma, iade, değişim, Ürün kullanımı da dâhil olmak üzere tüm bilgi ve açıklama talepleriniz ile itiraz ve şikâyetleriniz için EVDEN KARGO A.Ş’ile iletişime geçebilirsiniz:
• Uygulamamız seçenekler bölümünde aracılığıyla, "İletişim" bağlantısından,
• EVDEN KARGO A.Ş’nin yukarıda belirtilen adresine posta yoluyla.
MADDE 17 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ
İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda EVDEN KARGO A.Ş.’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 18 - RESMİ MERCİ TALEPLERİ
MÜŞTERİ’nin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerine uymaması sebebiyle MÜŞTERİ’ye ilişkin birtakım bilgiler idari, adli, vb. resmi merciler tarafından EVDEN KARGO A.Ş’den talep edildiği takdirde, MÜŞTERİ EVDEN KARGO A.Ş.’nin bu bilgileri talep eden mercilere verebileceğini kabul eder.
MADDE 19 - GİZLİLİK
Madde 19’da belirtilen durumlar haricinde, işbu Sözleşme’nin yürürlükte olduğu sürede ve hangi nedenle olursa olsun Sözleşme'nin sona ermesinden sonra dahi süresiz olarak, TARAFLAR, dolaylı ve dolaysız yoldan edinilen ve gizli tutulması gereken her türlü bilgiyi, mülkiyeti veya fikri hakları ve bu hususlara ilişkin bilgi ve belgeleri herhangi bir TARAF’ın yazılı onayı olmadan üçüncü kişilere ve kamuya açıklayamaz, özel faaliyetleri için veya ücret karşılığı olsun ya da olmasın başka kişi, kurum ve kuruluşların yararına kullanamaz, kullandıramaz.
MADDE 20 - YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme 20 (yirmi) maddeden ibaret olup, Taraflarca okunarak, MÜŞTERİ tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.
EVDEN KARGO A.Ş. MÜŞTERİ
EK
ÖRNEK CAYMA FORMU
(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup gönderilecektir.)
-Kime: (Satıcı veya sağlayıcı tarafından doldurulacak olan bu kısımda satıcı veya sağlayıcının ismi, unvanı, adresi varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)
-Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.
-Sipariş tarihi veya teslim tarihi:
-Cayma hakkına konu mal veya hizmet:
-Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:
-Tüketicinin adı ve soyadı:
-Tüketicinin adresi:
-Tüketicinin imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)
-Tarih: